Start

Mediator Kluczbork – Kancelaria Mediacyjna Kluczbork

Witam na stronie internetowej Mediatora Sądowego Ewy Szydło w Kluczborku.

Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu oraz na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Prowadzę mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych.

W 2009 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2010-2013 odbyłam aplikację notarialną i w 2013 roku zdałam egzamin notarialny.
W 2014 roku zostałam powołana na stanowisko notariusza w Kluczborku. Od tego czasu prowadzę Kancelarię Notarialną w Kluczborku.

Z racji wykonywanego, jako osoba specjalizująca się w sprawach cywilnych i gospodarczych, posiadam kwalifikacje do tego, by sporządzać ugody wypracowane przez strony, nadając wymiar prawny tym ustaleniom.

Z tego względu w 2018 roku zdecydowałam się zostać również mediatorem.

Aby pełnić tę funkcję w 2017 roku ukończyłam warsztaty „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy” zorganizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, a następnie szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnej zorganizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie oraz szkolenie z zakresu mediacji gospodarczej również zorganizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie.

Ponadto w 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu „Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie”.

Połączenie funkcji notariusza i mediatora pozwala mi na kompleksową obsługę od wypracowania rozwiązania do zawarcia ugody oraz ustalenia warunków jej wykonania, zwłaszcza w sprawach cywilnych, w tym dotyczących nieruchomości oraz gospodarczych.

Serdecznie zapraszam do kontaktu,

Ewa Szydło

notariusz, mediator sądowy