Zasady mediacji

1. DOBROWOLNOŚĆ

a

2. POUFNOŚĆ

a

3. BEZSTRONNOŚĆ

a

4. NEUTRALNOŚĆ

a

5. ODPŁATNOŚĆ