Przydatne adresy

Mieszkańcy powiatu kluczborskiego:
Sąd Rejonowy w Kluczborku

Mieszkańcy powiatu oleskiego:
Sąd Rejonowy w Kluczborku

Mieszkańcy powiatu namysłowskiego:
Sąd Rejonowy w Kluczborku

Mieszkańcy powiatu opolskiego:
Sąd Rejonowy w Opolu

Mieszkańcy powiatu wieluńskiego:
Sąd Rejonowy w Wieluniu

Mieszkańcy powiatu wieruszowskiego:
Sąd Rejonowy w Wieluniu

Mieszkańcy powiatu kępińskiego:
Sąd Rejonowy w Kępnie

Pozostałe:
Sąd Okręgowy w Opolu
Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Krajowa Informacja Podatkowa