Czy jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną, poufną i alternatywną wobec postępowania sądowego metodą rozwiązywania konfliktów, za pomocą której strony sporu, dzięki bezstronnej i neutralnej osobie, jaką jest mediator, samodzielnie wypracowują porozumienie.